In de omgeving van de tennisclub Isis was er rookontwikkeling rond een mesthoop ontstaan. Een passant merkte de rook op en verwittigde de brandweer. Uiteindelijk bleek de rookontwikkeling ontstaan te zijn door broei.

(BF)

In de omgeving van de tennisclub Isis was er rookontwikkeling rond een mesthoop ontstaan. Een passant merkte de rook op en verwittigde de brandweer. Uiteindelijk bleek de rookontwikkeling ontstaan te zijn door broei. (BF)