Een medewerker van een transportfirma had er net zijn vrachtwagen geparkeerd aan een bedrijf om er te leveren. Op het ogenblik dat de werknemer aan de andere kant van zi...

Een medewerker van een transportfirma had er net zijn vrachtwagen geparkeerd aan een bedrijf om er te leveren. Op het ogenblik dat de werknemer aan de andere kant van zijn vrachtwagen was, brak er een brandje uit aan de rechterkant van het voertuig. Het brandje ontstond door een probleem met de batterijen van de laadbrug. Gelukkig merkte iemand die langs die kant van de vrachtwagen stond het brandje snel op. Die persoon verwittigde de medewerker van de transportfirma. Die sloeg alarm in het bedrijf langs de Zwaaikomstraat, waarna een medewerker het brandje met een brandblusapparaat onder controle kreeg. Dankzij de snelle ingreep van die drie mensen bleef de schade beperkt. De brandweer moest uiteindelijk enkel de batterijen uit de vrachtwagen halen. De medewerker van het transportbedrijf kon nadien gewoon zijn werk voortzetten. (BF)