Deze lagen gestapeld langsheen een oude schuur die ...