De garage, die dienstdoet als was- en rookruimte, werd volledig vernield. De bewoonster, die voor het slapengaa...

De garage, die dienstdoet als was- en rookruimte, werd volledig vernield. De bewoonster, die voor het slapengaan nog een sigaret had gerookt, merkte zelf de brand op en verwittigde de hulpdiensten. Die hadden het vuur snel onder controle en konden de rest van het huis vrijwaren. Hoogstwaarschijnlijk is een slecht gedoofde sigaret de oorzaak van de brand. Afgelopen vrijdag stierf nog een vrouw van 74 jaar aan dezelfde oorzaak. Bij de controle van de smeulende resten stootte de brandweer op een achttal plantjes van het soort van 'eigen kweek'...(JVM)