Rond 21u30 begonnen de problemen voor de bewoners van de woning in de Wervikstraat in Menen. Het koppel nam een stevige rookgeur in de woning waar. Al snel bleek dat er vlammen kwamen uit de vloer van de tweede verdieping.
...

Rond 21u30 begonnen de problemen voor de bewoners van de woning in de Wervikstraat in Menen. Het koppel nam een stevige rookgeur in de woning waar. Al snel bleek dat er vlammen kwamen uit de vloer van de tweede verdieping.Volgens de brandweerofficier ter plaatse heeft de alerte reactie van de bewoners veel erger vermeden. "Het koppel merkte de brand snel op, waarna de man zelf de vlammen te lijf ging met een brandblusser. Wanneer het duidelijk werd dat de brandblusser geen partij was voor het vuur, werden de hulpdiensten verwittigd. Mocht diezelfde situatie zich hebben afgespeeld zonder deze reactie, dan lagen de kaarten nu anders op tafel. Er was wel degelijk sprake van een volledige brand."De eenheden van de brandweer lokaliseerden de bron van de vlammen snel. "Naar alle waarschijnlijkheid hebben we hier te maken met een brand van technische oorsprong", vervolledigt de officier. "Enkele elektriciteitskabels zijn beginnen smeulen onder de houten vloer van de tweede verdieping. Dit veroorzaakte een kettingreactie waardoor de vloer al snel begon te branden. Een expert zal nu de zaak verder uitklaren zodat we volledig zeker zijn."Tijdens de bluspoging raakte de bewoner bevangen door de rook. Hij werd dan ook afgevoerd naar het ziekenhuis ter controle. De dame was onder de indruk van de feiten, maar kon op steun rekenen van toegesnelde familie en vrienden.De tweede verdieping van de woning was ingericht als slaapkamer en is nu onbruikbaar. Het koppel wordt tijdelijk opgevangen door vrienden. Burgemeester Eddy Lust kwam eveneens polshoogte nemen. Tijdens de bluswerken was de Wervikstraat een tijd lang afgesloten. Het doorgaand verkeer werd via de Lageweg omgeleid.