In de bocht waar ze door het hoge riet elkaar niet hadden zien afkomen, haperden een motor en een...