Bij aankomst van de spuitgasten bleek het te gaan om een mazoutspoor op het kruispunt van de Zwaanhofweg en de Oostkaai. De tankwagen werd ingezet om het goedje te verwijderen van het wegdek. Daarvoor gebruikt de brandweer een mengeling van water en speciaal detergent. De reinigingswerken duurden ongeveer drie kwartier en zorgde voor minimale overlast voor het verkeer.

(DBI)

Bij aankomst van de spuitgasten bleek het te gaan om een mazoutspoor op het kruispunt van de Zwaanhofweg en de Oostkaai. De tankwagen werd ingezet om het goedje te verwijderen van het wegdek. Daarvoor gebruikt de brandweer een mengeling van water en speciaal detergent. De reinigingswerken duurden ongeveer drie kwartier en zorgde voor minimale overlast voor het verkeer. (DBI)