Op 20 oktober 2016 was slachtoffer D.D. aan een nieuwe uitzendkracht de werking van de vernikkelingsmachine aan het uitleggen. Toen de nieuwkomer met de machine enkele stukken had geproduceerd, wilde D.D. de kwaliteit ervan inspecteren. Maar door een misverstand zette de interimaris de machine opnieuw in werking. Ze duwde meteen de nood...

Op 20 oktober 2016 was slachtoffer D.D. aan een nieuwe uitzendkracht de werking van de vernikkelingsmachine aan het uitleggen. Toen de nieuwkomer met de machine enkele stukken had geproduceerd, wilde D.D. de kwaliteit ervan inspecteren. Maar door een misverstand zette de interimaris de machine opnieuw in werking. Ze duwde meteen de noodstop in, maar kon niet vermijden dat D.D. met haar hoofd en schouders klem kwam te zitten onder een blok. Haar hoofd werd net niet doorboord met stalen pinnen, maar de vrouw liep wel ernstige snijwonden op in het gelaat. Volgens de arbeidsauditeur werden door de inspectie verschillende gebreken vastgesteld. "De tweehandsbediening van de vernikkelingsmachine was niet veilig", stelde hij. "Normaal kon die machine niet in gang schieten als de beide knoppen niet waren ingeduwd. De noodstop functioneerde ook niet naar behoren en bovendien had het slachtoffer onvoldoende ervaring om die uitzendkracht op te leiden."De auditeur vroeg een geldboete van 21.600 euro voor het bedrijf, maar dat vroeg zelf de vrijspraak. "Het probleem lag niet bij de veiligheid van de machine, maar bij het feit dat men daar met twee stond", stelde advocate Sofie Heyndrickx. "Een onoplettendheid bij de werknemers was wellicht de boosdoener."De rechter oordeelde woensdag dat het onvoldoende is aangetoond dat de machine onveilig was. "Het is aannemelijker dat de kern van het probleem was dat er die dag uitzonderlijk twee mensen in plaats van één de machine bedienden. Bovendien bestaat er onduidelijkheid over het al dan niet correct werken van de noodstop." Volgens de rechter kreeg het slachtoffer wel degelijk voldoende training om de uitzendkracht op te leiden.(AFr)