De isolatie was er beginnen branden. De varkensstal sto...