Met windsnelheden tot 120 kilometer per uur was Odette een van de zwaarste stormen van de afgelopen jaren. Odette raasde vrijdag en zaterdag over ons land en trof de kuststreek hard. De wind waaide recht uit zee en net dat zorgde voor heel wat schade in de stad. De kustbaan ligt bezaaid met zand. De doorgang is onmogelijk. Auto's worden omgeleid langs alternatieve wegen. "En dat zal waarschijnlijk nog de hele week zo zijn", vertelt Patrice Vanderbeke, operationeel technisch coördinator van Stad Oostende.
...

Met windsnelheden tot 120 kilometer per uur was Odette een van de zwaarste stormen van de afgelopen jaren. Odette raasde vrijdag en zaterdag over ons land en trof de kuststreek hard. De wind waaide recht uit zee en net dat zorgde voor heel wat schade in de stad. De kustbaan ligt bezaaid met zand. De doorgang is onmogelijk. Auto's worden omgeleid langs alternatieve wegen. "En dat zal waarschijnlijk nog de hele week zo zijn", vertelt Patrice Vanderbeke, operationeel technisch coördinator van Stad Oostende. "Onze diensten zijn al in de weer sinds vrijdag. De brandweer vroeg bijstand omdat het de vele oproepen niet meer aankon. Het ging dan vooral om omgewaaide bomen en afgebroken takken. De dringendste oproepen, waarbij de veiligheid van eventuele voorbijgangers in gevaar kwam, werden eerst aangepakt op vraag van de brandweer." Brandweerkapitein Dries Van Der Veken looft de samenwerking tussen de brandweer en de stadsdiensten. "Ik wil ze hartelijk danken voor de ondersteuning tijdens verschillende interventies afgelopen weekend. Het was aangenaam samenwerken en samen zijn we erin geslaagd om, gezien de omstandigheden, voor een zo goed als mogelijke dienstverlening te zorgen voor de Oostendse burgers", aldus de brandweerkapitein.Zaterdag begon dan de grote opkuis want Oostende lag bezaaid met omgewaaide bomen. "Ik ben 30 jaar ambtenaar bij de stad en dit is wel het ergste wat ik in jaren heb gezien. Eigenlijk hebben we nog veel geluk gehad. We kenden een lange droge periode waardoor de ondergrond droog is. Had de ondergrond vochtig geweest, dan was de ravage veel groter geweest", weet Patrice.Op een van de binnenpleintjes van het Westerkwartier ligt een omgevallen boom op een stenen tuinhuis. Een team van boomsnoeiers is er aan het werk om de boom te verwijderen. "We hebben ervoor kunnen zorgen dat het tuinhuis bij het snoeien geen schade heeft opgelopen. Als bij wonder is er helemaal geen schade te zien aan het tuinhuis, het was nochtans een zware boom. Zieke bomen zijn de eerste die omvervallen bij hevige wind, maar dit was een kerngezonde boom. En zo zijn er veel in Oostende. Dat getuigt hoe hard Odette tekeer is gegaan", vertelt ploegbaas Luc Vanpraet. De stadsdiensten hebben al sinds zaterdag de handen vol met het ruimen van bomen en takken. "Normaal werken wij niet in het weekend, maar deze keer kon dat niet anders. Zowel zaterdag als zondag zijn onze ploegen in de weer geweest van 's morgens tot 's avonds", legt Patrice uit. "Ook in Sportpark De Schorre gingen heel wat bomen tegen de vlakte. De voetbalvelden liggen bezaaid met takken. Die dienen allemaal door ons gevrijwaard te worden van hout en bladeren. De afgebroken takken hebben we allemaal op een grote hoop gegooid. Die worden nadien door de hakselaar gejaagd.""Het houthaksel wordt nadien opgeslagen in een opslagplaats om gebruikt te worden om bijvoorbeeld paden aan te leggen. Sinds 2015 werd ook het gebruik van pesticiden bij onkruidverdelging tot nul herleid. Houthaksel om de bodem af te dekken is een van de alternatieven tegen onkruidbestrijding."We gingen ook een kijkje nemen in Raversijde. De wijk ligt dicht tegen het strand en werd niet gespaard. Heel wat voortuinen liggen vol zand. "Jammer genoeg kunnen we die mensen niet helpen om het zand te ruimen in hun voortuin. Wat ze wel kunnen doen, is het zand op het voetpad scheppen waarna wij het zand kunnen opscheppen. Wij zijn alleen bevoegd om werken uit te voeren op het openbaar domein", aldus Patrice.Lees verder onder de fotoRogier Desmedt uit de Middenlaan maakt gretig gebruik van de stedelijke schepkraan. "Mijn voortuin lag boordevol zand. Ik heb het in tien jaar nog nooit zo erg geweten", vertelt Rogier, terwijl hij naarstig verder schept. "Ik ben al van maandagmorgen bezig en zit nu halverwege, goed voor zo'n 5 uur scheppen. Gelukkig mogen we het zand op het voetpad gooien, want waar zouden we er anders mee naartoe moeten?""Zand scheppen is eigen aan het wonen aan de kust. Veel last heb ik er niet van en het komt ook niet elke maand voor. Het lijkt een beetje op sneeuw scheppen. Alleen smelt sneeuw bij temperaturen boven het vriespunt, zand niet." (lacht) Rogier is lang niet de enige die het zand uit zijn voortuin moet verwijderen. Heel wat mensen uit naburige straten volgen Rogiers voorbeeld. Naast het zandruimen en het snoeien van omvergevallen bomen heeft ook de stedelijke riooldienst heel wat werk. "De rioolputjes dicht bij het strand zitten allemaal boordevol zand. Die zullen allemaal leeggezogen moeten worden met onze vacuümwagen. Moest het nu zwaar regenen, zou er een bijkomend probleem ontstaan want het water kan nergens weg momenteel.""We hebben momenteel meer dan 100 mensen aan het werk, aangevuld door enkele externe firma's die ons bijstaan in de opruimingswerken. Het gaat dan om firma's met gespecialiseerd materiaal. Odette heeft ons inderdaad niet gespaard", besluit Patrice Vanderbeke. (JRO)