Vandaag kwam de crisiscel onder leiding van de gouverneur opnieuw bijeen, samen met de burgemeester, de brandweer, de medische diensten, de politie en logistieke diensten zoals Civiele Bescherming en technische dienst. Er sloten ook experts van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) aan.
...

Vandaag kwam de crisiscel onder leiding van de gouverneur opnieuw bijeen, samen met de burgemeester, de brandweer, de medische diensten, de politie en logistieke diensten zoals Civiele Bescherming en technische dienst. Er sloten ook experts van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) aan.De VMM bevestigt formeel dat er geen gevaar is voor het drinken van stadswater in Izegem en Roeselare. Er zit immers geen enkele drinkwaterwinning op de vervuilde waterlopen. Uit metingen van de VMM blijkt dat de waarden van chroom en nikkel gedaald zijn in de Mandel, maar ze liggen wel nog boven de grenswaarden. VMM blijft dagelijks stalen nemen om de situatie op te volgen. Het captatieverbod op de Mandel - ingesteld door de gouverneur op 11 oktober - blijft dus aangehouden.Tijdens het blussen bij de zware brand zondagochtend is er bluswater in contact gekomen met chemische stoffen in het bedrijf. Daarom heeft de brandweer de riolering afgesloten om te vermijden dat het bluswater met toxische stoffen in het milieu zou terechtkomen.Hierdoor werd vermeden dat verontreinigd bluswater ongecontroleerd kon wegspoelen. Het water op de site wordt door de brandweer en een gespecialiseerde firma op een veilige manier opgepompt en opgeslagen in tanks. Met de bedrijfsleider lopen gesprekken samen met de verzekeraar voor een snelle sanering van het terrein. In de getroffen perimeter bezocht het psychosociaal hulpverleningsnetwerk van de stad Roeselare alle huizen om de nodige info te geven. Bewonersbrieven met o.a. bijgevoegde kaart werden bezorgd binnen de zone. Deze perimeter werd bepaald door de brandweer op basis van hun kennis over de vrijgekomen stoffen. Er zijn stalen genomen in deze perimeter die voldoende representatief zijn om uitspraken te doen over de bodem in die perimeter. Niet uit elke tuin wordt bijgevolg een staal genomen. De interpretatie van de staalnames zal teruggekoppeld worden naar alle bewoners zodat men weet hoe het zit met groenten en fruit uit eigen tuin en regenwatergebruik. Binnen deze zone kunnen groenten en fruit dus niet gegeten worden, ook regenwater kan enkel gebruikt worden om het toilet door te spoelen.Deze beperkingen gelden enkel voor de bewoners in een bepaalde zone: de afrit van de rotonde aan de Houtkaai richting Zwaaikomstraat?is afgesloten; een stuk van de Zwaaikomstraat richting Houtkaai is afgesloten; een stuk van de Kachtemsestraat net voorbij de Maïslaan is afgesloten. De rotonde aan de Houtkaai is vrij.