De berm, waar recent gemaaid gras is opgeslagen, vatte hoogstwaarschijnlijk door vuur zelfontbranding. De brandweer kon de brand beperken maar moest het grasmaaisel uiteen trekken en nat maken om opflakkering te voorkomen. Het is onduidelijk wie het gras afreed en in de berm deponeerde.

(JVM)

De berm, waar recent gemaaid gras is opgeslagen, vatte hoogstwaarschijnlijk door vuur zelfontbranding. De brandweer kon de brand beperken maar moest het grasmaaisel uiteen trekken en nat maken om opflakkering te voorkomen. Het is onduidelijk wie het gras afreed en in de berm deponeerde.(JVM)