Het kleine huisje in de Beukenlaan waar Norbert zijn vakanties en weekends doorbracht, heeft zelden zoveel volk gezien. Tientallen familieleden en vrienden van de jongen komen er hun medeleven betuigen. Zijn papa Emmanuel heeft zich even in het voortuintje neergeploft. Zijn jongen is er niet meer, en dat kan hij nog altijd niet vatten.
...