Dat gebeurde toen de 41-jarige man tijdens werken aan de hoogspanningscabine in de kelder van het gebouw op zeker ogenblik in contact kwam met de hoogspanningsinstallatie. Ziekenwagen, brandweer...