Daar had een compostvat vuur gevat. De Ieperse brandweer kwam v...

Daar had een compostvat vuur gevat. De Ieperse brandweer kwam versterken met een tankwagen. Even werd gevreesd dat de brand zou overslaan naar enkele bijgebouwen van de woning, maar dat kon vermeden worden.De schade bleef dus beperkt tot het kompostvat dat werd vernield. Zelfontbranding zou de oorzaak zijn.(E.F.)