Volgens brandweerkapitein Dries Van der Veken werd verkeerdelijk zoutzuur en natriumhypochloriet gemengd in een tank bij het zwembad, met een sterke chemische reactie tot gevolg. De techni...

Volgens brandweerkapitein Dries Van der Veken werd verkeerdelijk zoutzuur en natriumhypochloriet gemengd in een tank bij het zwembad, met een sterke chemische reactie tot gevolg. De technicus kon nog uitleggen aan de brandweer wat er fout was gelopen en werd daarna ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Een tiental personen die aanwezig waren in het hotel, zijn naar een andere vleugel geëvacueerd.Brandweerlieden met chemicaliënpakken namen stalen om zicht te krijgen op de concentraties chloorgasdampen. Die bleken erg hoog en hadden zich doorheen het hotel verspreid. Een team van brandweerpost Brugge, met zuurbestendige pompen en gaspakken, kwam in versterking om de tank leeg te pompen. Daarna zal het hotel nog volledig geventileerd moeten worden, gezien er een sterke geur van giftige dampen hangt. Voor de omgeving is er voorlopig geen gevaar. Allicht zal de brandweer nog enkele uren bezig zijn met de interventie.(BB)