De dader stapte nog uit om de brokstukken mee te nemen en zo alle sporen te wissen, maar nam niet alles mee.
...