Een Nederlandse firma moest aardappelen naar Nederland brengen vanuit de firma Vandemoortele in Edewalle ...