Dat gebeurde op de hoek van de De Smet de Naeyerlaan en de Karel Desw...