Een buurtbewoner verwittigde de hulpdiensten omdat er rook uit het zolderraa...