Aan de Kortewildebrug over de Lovaart lag een massa stortbeton met kleine keien op de weg die reikte ...

Aan de Kortewildebrug over de Lovaart lag een massa stortbeton met kleine keien op de weg die reikte tot een eind over de brug in de richting van de Iepersteenweg. Het spoor liep ook dwars over het fietspad wat een gevaar vormde voor glij- en valpartijen. De brandweer spoot de cement van de baan en schepte de kiezel die achterbleef op. De politie kwam vaststellingen doen en stelt een onderzoek in naar de vervuiler. Tijdens de interventie werd het verkeer korte tijd opgehouden door de brandweer. (JT)