De vlammen konden direct gedoofd worden door de Roeselaarse brandweer. Er was dan ook geen schade

(JB)