Het was een passant die de hulpdiensten op de hoogte bracht. Hij merkte een onwaarschijnlijke hoeveelheid rook die uit de schoorsteen kwam en dacht dat er een brand was ontstaan. Na...

Het was een passant die de hulpdiensten op de hoogte bracht. Hij merkte een onwaarschijnlijke hoeveelheid rook die uit de schoorsteen kwam en dacht dat er een brand was ontstaan. Na een minutieuze controle kon de brandweer al snel constateren dat er van brand helemaal geen sprake was. De bewoner van het pand had verschillende houtsoorten in de open haard gegooid, waardoor er heel wat meer rook dan normaal uit de schoorsteen kwam. "De melder deed hier zijn burgerplicht", liet de officier ter plaatse weten. "Hij handelde ter goeder trouw en handelde vooral correct."Volgens buurtbewoners was het al niet de eerste keer dat er heel wat rook uit de betreffende rijwoning kwam. "Die mens sprokkelt eender wat van hout samen om het in zijn haard te gooien", lieten ze geschrokken optekenen. "Er zijn keren dat het hier niet uit te houden is van de rookgeur. We zijn alvast blij dat het niet erger was."(CLL)