De bliksem sloeg in op een huis in de Moutstraat...