Na enkele ogenblikken zag een buurman rook uit het voertuig opstijgen. Hij verwitti...