Bij de brandweer liep een melding binnen van een beknelling, maar dat bleek niet te kloppen...

Bij de brandweer liep een melding binnen van een beknelling, maar dat bleek niet te kloppen. De bestuurder kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten. Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Van de drie aangereden auto's liep een kleine Franse auto de meeste schade op en is rijp voor de schroothoop. De twee andere wagens liepen minder schade op. De politie deed de vaststellingen en ruimde het puin. Door het vroege uur was er geen verkeershinder.(JVM)