Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute, waren er 7 verkeersdoden minder in West-Vlaanderen in de eerste 6 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal letselongevallen daalde met 6,4%. De provincie volgt daarmee de nationale dalende trend. Het aantal doden op onze wegen is nationaal immers gevoelig gedaald in de eerste 6 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2016: - 13%. Het aantal letselongevallen daalde ook, maar minder sterk : - 2,9%.

Uit de cijfers van Vias blijkt overigens dat niet enkel het aantal verkeersdoden lager ligt dan ooit. Want ook het aantal letselongevallen (van 19.329 naar 18.759) en het aantal gewonden (van 24.827 naar 23.806) daalde naar een historisch laag niveau. De daling is het sterkst in Vlaanderen, waar het aantal verkeersdoden met zowat een vijfde terugliep: van 141 naar 113. Op de Waalse wegen vielen nog 111 doden, tegenover 119 een jaar eerder (-6,7 procent). Enkel in het Brussels gewest is het aantal verkeersdoden gestegen, maar in absolute cijfers gaat het wel maar om een beperkte stijging: van 4 naar 6.

Voorts daalde het aantal ongevallen waarbij een jonge bestuurder - 18 tot 24 jaar - bij betrokken waren met 11 procent. Daarnaast waren er in de weekends nog eens twaalf verkeersdoden minder te betreuren dan in dezelfde periode vorig jaar.

Toch komen er nog altijd enkele zorgwekkende trends naar voren uit de verkeersbarometer van Vias. Zo is het aantal letselongevallen bij fietsers (+5,6 procent) en motorrijders (+8,6 procent) de afgelopen zes maanden opnieuw toegenomen. Ook bij de vrachtwagens (+3,7 procent) is weer sprake van een stijging van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel.