"Bij onze aankomst werden we geconfronteerd met een uiterst moeilijke en gevaarlijke operatie", klinkt het bij de brandweerofficier. "De brand situeerde zich op de bovenverdieping, een verdieping die volgestouwd lag met papier, boeken en allerlei ander brandbaar materiaal. De hitte was enorm en we hadden te maken met heel wat obstakels die de brandbestrijding bemoeilijkten. We moesten het dak openbreken om op die manier de vuurhaard aan te pakken. Pas nadien konden onze mannen doordringen tot de bron."
...