Omstreeks elf uur kantelde om een nog onbekende oorzaak de aanhangwagen van ...