West-Vlaanderen werkt al jaren een de herwaardering van de zogenaamde trage wegen, u kent ze wel kerkwegels en jaagpaden die al lang in onbruik zijn geraakt....

West-Vlaanderen werkt al jaren een de herwaardering van de zogenaamde trage wegen, u kent ze wel kerkwegels en jaagpaden die al lang in onbruik zijn geraakt. Samen met de besturen van De Haan, Zuienkerke en Blankenberge onderzocht de provincie om een aantal van die wegen weer open te stellen als toeristisch-recreatieve fiets- en wandelpaden. Het zou de bedoeling zijn om stukjes van die tracés heraan te leggen op plaatsen waar de landbouwer het minst last van ondervindt, bijvoorbeeld aan de zijkant van zijn perceel. Die krijgt er ook geld voor, want het project kan rekenen op Europese en Vlaamse subsidies. Maar dat stuit op een njet van het algemeen boerensyndicaat. Ondanks hun protest werd de samenwerkingsovereenkomst voor het buurtwegenproject in de Oudlandpolder goedgekeurd.