Het was Chloé Derycke, studente orthopedagogie aan de Vives Hogeschool, die het project uitwerkte. "Eind 2017 konden we binnen een klein overleg van de jeugdraad afleiden dat er binnen elke jeugdvereniging reeds geschreven en ongeschreven afspraken zijn rond tabak, alcohol en druggebruik. In het kader van mijn bachelorproef werkte ik in samenwerking ...