De plannen zijn klaar voor de bouw van een nieuw recreatiezwembad, en men wil geen risico lopen qua veiligheid tijdens de bouwwerken. "Er loopt een procedure bij de Raad van State, na een klacht van een omwonende", ze...