De organisaties zijn zowel jeugdhuizen die reeds vaste waarden zijn in de regio maar ook nieuwere, experimentele vormen van jeugdwerk. Ze scharen zich allemaal achter hetzelfde doel: met Kolle nog meer kansen bieden aan jongeren uit de regio.
...

De organisaties zijn zowel jeugdhuizen die reeds vaste waarden zijn in de regio maar ook nieuwere, experimentele vormen van jeugdwerk. Ze scharen zich allemaal achter hetzelfde doel: met Kolle nog meer kansen bieden aan jongeren uit de regio.De betrokken initiatieven vonden elkaar vanuit gedeelde principes en doelstellingen. Zo stimuleren ze allemaal ondernemerszin en artistieke expressie bij jongeren en doen ze dat op een open manier. "We zijn allemaal organisaties die jongeren en hun toekomst centraal stellen. Samen staan we sterker", klinkt het bij Siebrand Craeynest van De Stroate. "De organisaties vormen één voor één experimenteerruimtes waar jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen", gaat Broos Claerhout van Quindo verder. "Een samenwerking versterkt ons allemaal en lag dus voor de hand.""Het is een initiatief van onderuit om krachten te bundelen en impact te creëren. Een netwerk en ecosysteem waar delen centraal staat. Ervaring delen, materiaal delen, aanbod delen,... " vertelt Ruben Benoit van Bolwerk. Zo willen ze onder andere infrastructuur en materiaal uitwisselen, elkaars werkingen en aanbod inhoudelijk ondersteunen maar ook op een georganiseerde manier de stem van jongeren vertegenwoordigen.Zoals de naam suggereert wil Kolle jongeren en organisaties vooral verbinden en versterken. "Op termijn zal Kolle de stem van jongeren uit de brede regio vertegenwoordigen. De organisaties kunnen vanuit hun praktijk signalen capteren en die vertalen naar beleidsniveau", vertelt Ruben Benoit van Bolwerk. Alles samen moet de samenwerking de maatschappelijke impact van de initiatiefnemers en hun jongeren vergroten.Een gepland feest voor de kick-off kon vanwege COVID-19 niet doorgaan, maar Kolle pakt online uit met het kortfilmproject Vliegende starters: verschillende portretten van jongeren die vertellen over hun passie en dromen en de rol van de betrokken initiatieven daarin.