Heel speciaal was alvast dat schepen Bert Verhaeghe de studentenclub mocht ontvangen waarvan hij tien jaar geleden zelf nog praeses was. Hij leerde er trouwens zijn echtgenote Elke Wybaillie kennen. "De studenten...