Maandag werd duidelijk dat 135 leerlingen van kleuter- en basisschool De Vliegeraar in de Wielsbeekse deelgemeente Sint-Baafs-Vijve in quarantaine moesten na drie besmettingen binnen het team van de school. Onder meer de directrice en iemand van de voor- en naschoolse opvang testten positief op het virus.
...

Maandag werd duidelijk dat 135 leerlingen van kleuter- en basisschool De Vliegeraar in de Wielsbeekse deelgemeente Sint-Baafs-Vijve in quarantaine moesten na drie besmettingen binnen het team van de school. Onder meer de directrice en iemand van de voor- en naschoolse opvang testten positief op het virus. Dinsdagavond kondigt het schoolbestuur aan dat alle lesactiviteiten op school geschrapt worden nadat ook onder de leerlingen in het vierde, vijfde en zesde leerjaar besmettingen met het coronavirus opdoken. "Het gaat om één iemand in het zesde, twee in het vijfde en één in het vierde", duidt John Moerman, voorzitter van het schoolbestuur. "Alle kinderen van de klas moeten in quarantaine bij minstens twee besmettingen in dezelfde groep. Daardoor was het potentieel aantal aanwezig leerlingen nog verder teruggelopen op onze school wat ons tot deze pijnlijke maar noodzakelijke beslissing noopte."Volgens John Moerman was het voor de leerkrachten die wel nog kinderen in de klas hadden voortdurend zoeken en schipperen tussen fysieke les en het begeleiden van de kinderen die online volgden. "In samenspraak met het CLB en het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben we beslist om vanaf woensdag 28 oktober volledig over te schakelen op afstandsonderwijs, hetzij digitaal hetzij in aangeleverde leerstofpakketten." Leerlingen wiens ouders geen opvangmogelijkheden hebben, zoals mensen die in de zorg werken bijvoorbeeld, zullen terechtkunnen in de noodopvang. "Al is het de bedoeling om dat tot een minimum te beperken", aldus John Moerman. "Enkel ouders van wie kinderen dinsdag nog op school waren, zullen beroep kunnen doen op de noodopvang.""Uiteraard hadden we het liefst anders gezien, dit is een heel ongewone situatie", besluit voorzitter Moerman. "Laat ons hopen dat we na de verlengde herfstvakantie wel opnieuw kunnen opstarten. We rekenen daarvoor op het gezond verstand van onze leerlingen, leerkrachten en alle familieleden. Volg de regels, hou u aan de afspraken. Het virus zit overal, maar samen kunnen we ervoor zorgen dat het afzwakt."