De vzw VOC Opstap organiseert sinds 2002 de vakantiewerking Babbeloe in Roeselare. Een kleinschalige speelpleinwerking voor kinderen en tieners met een beperking en hun broers en zussen. Daarbij wordt nu nog meer samenge...

De vzw VOC Opstap organiseert sinds 2002 de vakantiewerking Babbeloe in Roeselare. Een kleinschalige speelpleinwerking voor kinderen en tieners met een beperking en hun broers en zussen. Daarbij wordt nu nog meer samengewerkt met de speelpleinwerking georganiseerd door de stad. De verhuizing naar de Sint-Lutgartschool is daar een belangrijke stap in. "Die bevindt zich vlakbij de site van het Kerelsplein, waar de speelpleinwerking Speelodroom plaatsvindt", vertelt Koen Verledens van de Jeugddienst. "Op die manier kan er nog meer wisselwerking optreden."De vrijetijdsondersteuning van VOC Opstap blijft de werking inhoudelijk aansturen, maar er wordt wel werk gemaakt van een gemeenschappelijke animatorenploeg. "De jeugddienst zet dan weer volop in op efficiënt samenwerken en optimaal gebruik van accommodatie en middelen. In een volgende fase trekken we samen de inclusieve kaart. Er zal dan gericht ingezet worden op een meer geïntegreerde werking, telkens met het kind centraal", aldus Tine Vansteenkiste van VOC Opstap.(TD)Leer meer in Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Roeselare.