Tijdens de zomervakantie beslisten de onderwijsministers van dit land al dat het volledige onderwijs komende dinsdag in code geel, met grote waakzaamheid, start. Het betekent dat alle leerlingen welkom zijn op hun school en er vanaf 12 jaar een mondmaskerplicht geldt. "Kleuteronderwijzers moeten geen mondkapje dragen. Leerkrachten in de lagere scholen wel, tenzij ze de veilige afstand kunnen bewaren", zegt Patrick Debel, die de vrije basisscholen Beveren-Leie, Biest-Jager, Desselgem,...

Tijdens de zomervakantie beslisten de onderwijsministers van dit land al dat het volledige onderwijs komende dinsdag in code geel, met grote waakzaamheid, start. Het betekent dat alle leerlingen welkom zijn op hun school en er vanaf 12 jaar een mondmaskerplicht geldt. "Kleuteronderwijzers moeten geen mondkapje dragen. Leerkrachten in de lagere scholen wel, tenzij ze de veilige afstand kunnen bewaren", zegt Patrick Debel, die de vrije basisscholen Beveren-Leie, Biest-Jager, Desselgem, Duizend+poot (Sint-Eloois-Vijve), Gaverke-College, Keukeldam-Sint-Petrus, Nieuwenhove en Zonneburcht onder zijn hoede heeft.De coördinerend directeur hamert erop dat naar school gaan opnieuw zo normaal mogelijk moet verlopen. "Uiteraard blijven we inzetten op handhygiëne. Zo moeten de kinderen hun handen regelmatig blijven wassen." Dat geldt uiteraard ook voor de bijna 1.600 kinderen van de stedelijke basisscholen Desselgem, Beveren-Leie, Sint-Eloois-Vijve, Guido-Gezelle en Torenhof. "Daarnaast zullen de lokalen overal frequent verlucht en gereinigd worden, net zoals de materialen regelmatig een ontsmettingsbeurt krijgen", vult schepen van Jeugd en Onderwijs Jo Neirynck (CD&V) aan.Ouders die een contact willen op scholen, worden gevraagd om een afspraak te maken. Het is de bedoeling dat ze hun kroost naar school brengen en afhalen met mondmasker. In de stedelijke basisscholen gaan de traditionele welkomdagen, info-avonden en oudercontacten op de schop. "De klasleerkracht zal op een andere manier de nodige informatie verstrekken. Voor ouders van nieuwe kleuters en leerlingen voorzien we wel een contactmoment op afspraak", zegt schepen Neirynck. De katholieke basisscholen voorzien dan weer coronaveilige informatiemomenten. "De directeur kan ervoor kiezen om doelgroepen van ouders samen te roepen. Maar met respect voor de coronamaatregelen", stelt Debel.Naast de warme maaltijden mogen de scholen ook opnieuw zwemlessen, leeruitstappen en meerdaagse openluchtklassen aanbieden. Activiteiten waarbij ouders of anderen externen betrokken worden, zijn uit den boze. "Al zeker het volledige eerste trimester, dus tot aan de kerstvakantie, mogen grootouderfeesten en dergelijke niet doorgaan", zegt Neirynck. De katholieke basisscholen gaan nog een stapje verder. "Schoolfeesten, kerstmarkten, kaas- en wijnavonden, ... zijn voor het volledige schooljaar geschrapt. We willen geen risico's lopen", besluit de coördinerend directeur. (PN)