In elk geval heeft elke school of scholengroep van elk onderwijsnet in Waregem en de deelgemeenten zich grondig voorbereid om alles veilig te laten verlopen, zowel voor leerkrachten, medewerkers als voor de kinderen. Directies, leerkrachten en medewerkers zijn al een hele week druk in de weer om de heropening perfect te laten verlopen.
...

In elk geval heeft elke school of scholengroep van elk onderwijsnet in Waregem en de deelgemeenten zich grondig voorbereid om alles veilig te laten verlopen, zowel voor leerkrachten, medewerkers als voor de kinderen. Directies, leerkrachten en medewerkers zijn al een hele week druk in de weer om de heropening perfect te laten verlopen."Wij beginnen vrijdag 15 mei met het zesde leerjaar, maandag 18 mei is het de beurt aan het eerste en dinsdag 19 mei aan het tweede. Wij zorgen er ook altijd voor dat er maximum twee groepen tegelijk op school zijn. En er zijn alternerende speeltijden. Dit is allemaal nodig om zoveel mogelijk afstand tussen de kinderen te creëren,"zegt Mien Desmet, coördinator (directeur) van Freinetschool De Kleine Wereld in de Nokerseweg die een honderdvijftigtal kinderen telt. Net als in alle andere scholen is er ook opvang voorzien voor de andere leerjaren. En daarvoor heeft de Freinetschool extra ruimte moeten zoeken.Mien Desmet: "Wij zijn bij de stad gaan aankloppen en kregen de toestemming om de houten chalet van het wijklokaal in de wijk Karmel te gebruiken als opvang. Voor ons een goeie zaak, in elk geval. Zo kunnen wij voor iedereen de veiligheid verzekeren. Intussen liggen er 300 mondmaskers klaar. Daarvoor hebben mijn moeder en haar vriendinnen gezorgd die hier twee weken lang stoffen verknipten en naaiden."In de verschillende klassen staan de banken op voldoende afstand van elkaar. Daarnaast beschikt de Kleine Wereld achteraan de school over een ruime, groene locatie met onder andere een moestuintje en een grote speelweide. Er is ook een buitenklas. Mien Desmet: "Daar gaan wij gebruik van maken. Bij mooi weer krijgen de leerlingen buiten les. Onder andere over het onderhouden van een moestuintje, het telen van groenten en dergelijke meer."De stedelijke basisschool in de Guido Gezellestraat is een van de grootste in de stad en beschikt over heel veel ruimte zodat er op een andere lokaties extra lokalen moeten aangevraagd.Directeur Frank Dewaele: "Het stedelijk onderwijs start maandag 18 mei en heeft een gezamenlijk plan opgesteld waaraan wij ons allemaal houden. Alternerend zijn er voor de eerste, tweede en zesde leerjaren lessen. Dat betekent: de helft van de klassen de ene dag, de andere helft de volgende dag. De leerlingen zijn alfabetisch verdeeld op naam. Op woensdag is er geen les. Voor de leerlingen van de derde tot de vijfde leerjaren zijn er videolessen, zoals dat nu al het geval is en dat blijft zolang het nodig is en moet. Belangrijk is toch ook dat de Gezelleschool zelf ruim genoeg is om alles, ook de opvang, binnen dezelfde gebouwen te houden. Per leerling beschikken wij over 4 vierkante meter. Wij hebben vijf speelplaatsen zodat alle leerlingen veilig en op voldoende afstand van elkaar kunnen spelen, in groepen en blokken. Ten slotte zijn vier in-en uitgangen van en naar de school. Dat maakt veilige circulatie mogelijk."Intussen heeft het stedelijk basisonderwijs ook al nagedacht over de start van het nieuwe schooljaar op 1 september. Daarbij is rekening gehouden met de mogelijkheid dat de maatregelen van nu ook die van straks zullen zijn. Directeur Dewaele: "De voorbije maanden hebben ons alvast geleerd dat wij vanaf 1 september zeker moeten inzetten op het aanleren van alle basisvaardigheden voor thuisonderwijs. Het is noodzakelijk, zo blijkt uit wat de leerkrachten hebben ervaren."Ook het vrij onderwijs van scholengroep De Wegwijzer waartoe ook de vrije basisschool uit Zulte behoort, hebben een uitgebreid plan klaar om er vanaf vrijdag 15 mei weer tegenaan te gaan.Algemeen coördinerend directeur Patrick Debel: " Bij ons starten de eerste en tweede leerjaren in twee groepen: vrijdag 15 en maandag 18 mei. Daarnaast voorzien wij opvang waarvoor wij voldoende eigen personeel en medewerkers hebben. Om de kinderen van elkaar op afstand te houden zijn er binnen de gebouwen circulatiesystemen. Dat is een soort van eenrichtingsverkeer waarbij de groepen elkaar niet passeren. Ook de speelplaatsen zijn er voor de klassen afgebakende ruimtes voorzien. Dat zijn de zones waarbinnen in aantal beperkte groepjes kinderen zich kunnen ontspannen tijdens de recreatiemomenten. Van de stad kregen wij voldoende nadarhekkens om de ingang en uitgang van en naar de gebouwen te verzekeren. En ook belangrijk: van elke leerling die toekomst meten wij de temperatuur met infra-rood technieken. Uiteindelijk zal het voor iedereen eventjes wennen zijn. Maar wij moeten erdoor!"Leefschool Biezebos van het gemeenschapsonderwijs in de Zultseweg heeft overlegd en gepland met de collega's van basisschool Talentensprong aan de Nieuwhuizenstraat.Liza Espeel, Biezebos: "Ook voor ons is vrijdag 15 mei de heropening van de klassen. Dan wij wij proefdraaien om te zien of het allemaal in orde is. Vanaf maandag 18 mei is het dan definitief tot het eind van dit schooljaar. Wij werken in beperkte aantallen, de zogenaamde 'contactbubbles' waarvan 2 voor de lessen en 2 voor de opvang. Ook de speelplaats is in twee delen verdeeld. Daarnaast beschikt Biezebos over een groenzone met speeltoestellen. De preventie-adviseur is langs geweest en keurde alles goed. Voor ons - zowel directie als leerkrachten - zal het de komende weken tot aan de vakantie echt hard werken zijn. Wij zijn allemaal elke schooldag van 7 uur 's morgen tot 18 uur 's avonds op post. Dat is om de eerste leerlingen die vroeg komen veilig te onthalen en de laatste kinderen die 's avonds uit de opvang vertrekken even veilig naar huis te laten gaan met hun vader of moeder."Liza Espeel voegt er nog aan toe dat het nu vrijdag 15 mei tijdens het proefdraaien wel iets heel speciaals wordt."Vrijdag wordt een feestdag (voor zover dat mogelijk is) met muziek op de speelplaats bij het aankomen op school en tijdens de speeltijden. We voorzien voldoende tijd om de leerlingen welkom te heten en hun verhaal te laten doen. Voor hen is dit ook een spannende periode en we willen er op de eerste plaats alles aan doen om hen op hun gemak te laten voelen. We hebben een groen domein dus wij duimen dat het mooi weer blijft zodat we zoveel mogelijk buitenactiviteiten kunnen doen."(DJW/ foto's DJW)