"Eigenlijk is de vernieuwing van de grootkeuken al enkele jaren bezig", weet Rik Desmet. "Het warme gedeelte kreeg al een make-over met nieuwe, moderne apparatuur en met toestellen die gezonde maaltijden bereiden voor de leerlingen. Dagelijks gaat het over 1.000 maaltijden, niet alleen voor het VTI maar ook voor Zonneburcht, Vibso en alle personeel. Daarvoor is er een team van 12 medewerkers met aan het hoofd chef-kok Filip Derijcke. Samen zorgen zij ervoor dat alle leerlingen stipt op tijd kunnen eten. Hard werken is het in elk geval."
...

"Eigenlijk is de vernieuwing van de grootkeuken al enkele jaren bezig", weet Rik Desmet. "Het warme gedeelte kreeg al een make-over met nieuwe, moderne apparatuur en met toestellen die gezonde maaltijden bereiden voor de leerlingen. Dagelijks gaat het over 1.000 maaltijden, niet alleen voor het VTI maar ook voor Zonneburcht, Vibso en alle personeel. Daarvoor is er een team van 12 medewerkers met aan het hoofd chef-kok Filip Derijcke. Samen zorgen zij ervoor dat alle leerlingen stipt op tijd kunnen eten. Hard werken is het in elk geval."Voor de vernieuwing van het koude gedeelte verdwijnt een deel van het gebouw en maakt het plaats voor nieuwbouw. De werken starten begin volgend jaar en zullen al snel een jaar duren. Maar je moet altijd rekening houden met onverwachte vertragingen, onder andere door strengere coronamaatregelen."De voorbije jaren investeerde de school al in nieuwe kooktoestellen en apparaten. Die moeten niet meer aangekocht worden", geeft Joachim Archie mee. "Belangrijk om weten is dat alle technieken voor de grootkeuken ecologisch verantwoord en milieuvriendelijk zijn. Dat was alvast een van de uitgangspunten voor de opmaak van het ontwerp. Zo is er luchtbehandeling bij gebruik van de dampkappen. De vaatwasmachines werken zuinig en efficiënt. Daarenboven moeten wij rekening houden met de 13 lozingspunten van afvalwater. Hoe groener dat verloopt, hoe beter."Met de nieuwbouw en samen met de intussen aangekochte apparaten is er ook nieuw meubilair nodig. Het VTI koopt dat niet aan maar doet een beroep op de deskundigheid van de leerlingen van het zesde en zevende jaar van de afdeling hout. Momenteel zijn zij al volop bezig met het uitvoeren van de opdracht.Rik Desmet: "Voor deze leerlingen is dat een uitstekende oefening, het is meteen ook een deel van hun eindwerk. De school heeft de basisstoffen voor de tafels en stoelen gekocht. De rest is voor rekening van de jongeren en hun vakleraars. Op die manier kunnen zij de theorie letterlijk koppelen aan de praktijk. Belangrijk is wel dat er geen tijdsdruk is maar dat de leerlingen voldoende de tijd hebben om alles rustig af te kunnen werken."Het bouwvolume van het project wordt iets groter. Er komt in vergelijking met het huidig, te slopen gebouw ruimte bij omdat het keukenpersoneel wel nood heeft aan een apart, van de keuken afgescheiden, lokaal waar de werkkledij kan aangetrokken worden."Met deze vernieuwing beantwoorden wij volledig aan de strenge normen van het federaal agentschap voor voedselveiligheid (FAVV). Wij hebben op basis van het ontwerp alles al laten bekijken en evalueren zodat er achteraf, na afloop van de werken, geen extra en onvoorziene ingrepen nodig zijn", besluit Rik Desmet.(DJW)