"De speelboot vormt het sluitstuk van de renovatie van onze wijkafdeling", zegt directrice Ann Leys. "Na een volledig n...