"We willen drie gemeenschapsvoorzieningen ontwikkelen op de Vroonhofsite", vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Ten eerste zouden we daar graag het Huis van het Kind onderbrengen. Dit Huis bundelt alle dienstverlening met betrekking tot kinderen en opvoedingsondersteuning zoals consultaties van Kind en Preventie, de dienst opvoedingsondersteuning en de speelotheek. Het moet ook een nieuwe thuis worden voor IBO Hopsakee, want zij hadden echt nood aan nieuwe infrastructuur."
...

"We willen drie gemeenschapsvoorzieningen ontwikkelen op de Vroonhofsite", vertelt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Ten eerste zouden we daar graag het Huis van het Kind onderbrengen. Dit Huis bundelt alle dienstverlening met betrekking tot kinderen en opvoedingsondersteuning zoals consultaties van Kind en Preventie, de dienst opvoedingsondersteuning en de speelotheek. Het moet ook een nieuwe thuis worden voor IBO Hopsakee, want zij hadden echt nood aan nieuwe infrastructuur."Academie+Ook voor de nieuwe Kunstacademie is er plaats op de Vroonhofsite. Tot in 2009 bevond de Kunstacademie zich nog in het Sint-Michielscomplex, maar toen bekend raakte dat het dak op storten stond, moest een nieuwe locatie gezocht worden. "Sinds 2010 is de Kunstacademie ondergebracht in het Mariaziekenhuis", gaat de burgemeester verder. "We huren die ruimte tegen een vrij dure, maar marktconforme prijs. Voor de volgende legislatuur voorzien we een nieuwe infrastructuur van de Kunstacademie voor muziek, woord en beeldende kunst op de Vroonhofsite. De huidige schoolgebouwen worden afgebroken en de academie komt in de plaats. Het moet echter meer worden dan louter een academie en daarom lanceren we het concept Academie+. De Academie+ wordt de nieuwe huisvesting voor de academie, maar zal ook andere culturele voorzieningen bundelen: vergaderzalen, leskeuken, dienst cultuur, een foyer met tentoonstellingsruimte en een polyvalente zaal die ook voor extern gebruik kan dienen. De dienst cultuur zal dus niet samen zitten met de andere stadsdiensten, maar we houden dat bewust bij de academie. Het enige dat ontbreekt, is een grote podiumzaal op de site, maar daar hebben we geen plaats voor. De Onze-Lieve-Vrouwkerk zal daarvoor een meer dan waardig alternatief bieden. Tot de nieuwe Kunstacademie klaar is, zullen we blijven huren in het Mariaziekenhuis." En wat er met het Sint-Michielscomplex zal gebeuren? "Momenteel gaan we in de richting van sociale huisvesting, maar de gesprekken daarover zijn nog aan de gang."SchoolDe derde functie voor de Vroonhofsite raakte eerder al bekend: er komt een nieuwe basisschool met ruimte voor de ontwikkeling van een middelbare afdeling. "We zijn hierin partner van het Gemeenschapsonderwijs GO!", zegt Christof Dejaegher. "Verder voorzien we nog extra parkeermogelijkheden: 85 parkeerplaatsen met ruimte voor uitbreiding. De nieuwe centrumfuncties van de site dichtbij de Grote Markt en met extra parkeerruimte moeten ook een opwaardering betekenen van de Ieperstraat en een extra impuls voor de Grote Markt. In de Ieperstraat komt nog een woonproject met winkelruimte en de straat zal beter ontsloten worden." (JL)