Het schooljaar mag dan nog maar net zijn gestart, bij de Vrije Scholen Kuurne denkt men al een stuk verder. "De druk op de schoolgebouwen op Sint-Michiel is groot, te groot", zegt Marc Verhaeghe, voorzitter van het schoolbestuur. "Een uitbreiding en vernieuwing dringt zich dan ook meer dan ooit op." De voorbije vijf jaar nam het aantal leerlingen in het vrij katholiek onderwijs met 12 procent toe, op de site op Sint-Michiel steeg het aantal leerlingen zelfs met meer dan 25 procent. Die grote groei dwingt het schoolbestuur nu tot ambitieuze infrastructuurplannen.
...

Het schooljaar mag dan nog maar net zijn gestart, bij de Vrije Scholen Kuurne denkt men al een stuk verder. "De druk op de schoolgebouwen op Sint-Michiel is groot, te groot", zegt Marc Verhaeghe, voorzitter van het schoolbestuur. "Een uitbreiding en vernieuwing dringt zich dan ook meer dan ooit op." De voorbije vijf jaar nam het aantal leerlingen in het vrij katholiek onderwijs met 12 procent toe, op de site op Sint-Michiel steeg het aantal leerlingen zelfs met meer dan 25 procent. Die grote groei dwingt het schoolbestuur nu tot ambitieuze infrastructuurplannen. Begin dit jaar kocht de vzw Vrij Kleuter- en Lager Onderwijs Kuurne al een aanpalende woning aan de Kortrijksestraat 10. Daar zullen bij de start van volgend schooljaar - in september 2021 dus - de leerlingen van het zesde leerjaar hun intrek nemen. "Daarnaast voorzien we ook extra ruimtes voor pedagogische activiteiten van andere leerjaren en mogelijkheden tot individuele begeleiding van leerlingen", pikt ondervoorzitter Stefaan Verhaeghe in. "De grote tuin biedt dan weer alle kansen om onze kleuters in een groen kader in open lucht te laten spelen." Maar Vrije Scholen Kuurne gaat verder en wil de hele site op Sint-Michiel grondig vernieuwen door de bouw van een nieuwe kleuterschool en een nieuwbouwproject voor een grote turn- en polyvalente zaal. Die plannen bevinden zich nog in een beginfase, maar kunnen wel rekenen op de steun van het gemeentebestuur wat de stedenbouwkundige invulling betreft. "De huidige ideeën voor de nieuwe gebouwen moeten tegen halfweg 2021 vertaald worden in concrete uitvoeringsplannen", aldus Marc Verhaeghe nog. "Het totaalplaatje, met een budget van ruim 5 miljoen euro, zal onze school een nieuwe, transparante look geven. Daarenboven wordt het ook veiliger om naar school te komen doordat we de ingang verplaatsen. Onze speelplaats wordt groener, onze school oogt meer open en we kunnen meteen ook investeren in duurzaamheid en energie-efficiëntie."Met de toekomstplannen bouwt het schoolbestuur voort op wat al werd gerealiseerd op andere sites. Zo werden in de Boomgaardstraat alle kleuterklassen en het sanitair vernieuwd en kreeg de Sint-Pieterschool een nieuw sanitair en een heuse vernieuwde speelplaats. Nog voor het einde van dit jaar komen er ook nog zonnepanelen op de daken van alle verschillende schoolgebouwen."Bij alles wat we plannen, staat ons pedagogisch project centraal", zegt ondervoorzitter Stefaan Verhaeghe nog. "De sterktes van onze huidige schoolwerking willen we absoluut behouden en zelfs nog versterken. We houden vast aan een jaarklassensysteem waarbij elk kind in een vaste groep leeftijdsgenootjes wordt begeleid door een klasleerkracht, maar verliezen daarbij nooit de individuele uitdagingen uit het oog. Daarnaast typeert ook het klasdoorbrekend werken onze inhoudelijke werking meer en meer."De enige school waar het de jongste tijd moeilijk is om voldoende leerlingen aan te blijven trekken, is de kleuterafdeling in de Hulstsestraat. "Ondanks de enorme inspanningen van leerkrachten en directie moeten we vaststellen dat de school niet langer leefbaar is", stelt voorzitter Marc Verhaeghe. Het schoolbestuur startte dan ook de procedure op om de afdeling op het einde van dit schooljaar te sluiten. "Alle kleuters zullen uiteraard een plaats kunnen krijgen in de andere locaties van de Vrije Scholen en ook voor de medewerkers leveren we maximale inspanningen om iedereen binnen onze scholengemeenschap een opdracht te kunnen bieden."