Alle betrokken partijen kijken duidelijk uit naar de heropstart. "Tijdens de lockdown hebben de leerkrachten hun leerlingen weleens bezocht en toen vloeiden er soms traantjes bij de kindjes die hun juf misten. De leraren hebben heel veel moeite gedaan om deze periode te overbruggen. Ze zetten hun taken op de website, hebben filmpjes gemaakt, verhaaltjes ingelezen, de turnleerkrachten organiseerden wandelzoektochten, ...", vertelt directeur Geert De Fauw.
...

Alle betrokken partijen kijken duidelijk uit naar de heropstart. "Tijdens de lockdown hebben de leerkrachten hun leerlingen weleens bezocht en toen vloeiden er soms traantjes bij de kindjes die hun juf misten. De leraren hebben heel veel moeite gedaan om deze periode te overbruggen. Ze zetten hun taken op de website, hebben filmpjes gemaakt, verhaaltjes ingelezen, de turnleerkrachten organiseerden wandelzoektochten, ...", vertelt directeur Geert De Fauw. "Bij deze taken zat ook nieuwe leerstof. We hebben uit de eindtermen gefilterd wat nog gegeven moest worden en dat via afstandsleren aangebracht. De leerkrachten van het eerste, tweede en zesde leerjaar zullen nu kunnen zien wat de kinderen allemaal meehebben van de nieuwe leerstof. Gelukkig wordt er na Pasen sowieso minder nieuwe leerstof gegeven. Voor de evaluatie op het einde van het jaar zullen we ons baseren op de toetsen van met Pasen en de permanente evaluatie doorheen het schooljaar. Het kan zijn dat we ook dit jaar leerlingen moeten adviseren om een jaar over te doen maar ik heb geen schrik voor slechte reacties van ouders. In onze schoolcultuur communiceren we al heel open en de enkelen die ons advies niet volgen, lopen heel vaak het jaar daarop tegen de muur."In de afgelopen periode moest de school nog steeds opvang voorzien voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. "Deze opvang ging door in de kleuterklassen of in de nieuwe eetzalen. Hier hebben we nog snel internet en laptops voorzien. Zo kon iedereen ook daar aan zijn taken werken. De rest moest het thuis doen; gelukkig hebben al onze ouders internet. Al kon je hiervoor ook bij het Sociaal Huis terecht. Bij één gezin heb ik in vertrouwen een laptop van de school bezorgd. Zo hebben we ervoor gezorgd dat we iedereen kunnen bereiken.""Sommige ouders hebben we wel tijdschema's moeten leren maken. Er zijn veel telewerkers die hun laptop 'de hele dag' nodig hebben maar niemand werkt 16 uur per dag. Met hen stelden we dan een schema op waardoor hun kind ook tijd krijgt om zelfstandig de taken te maken. Daarom is dit jaar geen verloren jaar, integendeel, iedereen zal veel ICT en veel zelfstandigheid bijgeleerd hebben", klinkt het bij de directeur."Al missen de kinderen hun klas wel. Niet naar school moeten, dat was voor velen leuk voor eventjes, maar nu niet meer. We moeten opletten dat we de school nu nog niet te aantrekkelijk of te leuk maken, om het niet lastiger te maken voor wie nog niet mag gaan."De terugkerende leerlingen en hun ouders zullen zich aan strikte veiligheidsmaatregelen moeten houden. De parking is versmald met hekken en dient als kiss & ride zodat er geen groepsvorming ontstaat tussen de ouders. De poort gaat pas open om 8 uur en alle leerlingen worden gecontroleerd met een voorhoofdsthermometer. In de klassen worden de leerlingen in kleine contactbubbels gehouden. "Wij volgen de richtlijnen van de overheid strikt op. Ik verwacht dat er maatregelen zullen zijn tot het einde van het kalenderjaar en sommige nog langer. Het ontsmetten van de handen bij aankomst, na elke speeltijd en na elk wc-bezoek kan nog duren tot er een vaccin is. Ik hoop dat er geen tweede golf komt van het virus in september. Want in die maand moeten onze leerkrachten veel nieuwe leerstof geven én oprakelen wat vergeten werd in de vakantie. Een tweede golf dan, zou daarom een echte ramp zijn", besluit directeur Geert De Fauw. (JF)