Trui Danneels, een geboren en getogen Sijseelse, wist al heel vroeg dat ze iets met kinderen wilde gaan doen. "Als jong meisje ging ik vaak babysitten bij een doktersgezin. Ik leerde er met kinderen omgaan en door ook te babysitten bij een Franstalige familie leerde ik nog een mondje Frans ook", zegt Trui Danneels. "De keuze om voor het onderwijs te kiezen, was snel gemaakt en mijn ouders stonden daar ook sterk achter. In Sint-Andreas in Brugge volgde ik dus de toen nog tweejarige opleiding voor onderwijzeres. Nu bedraagt die opleiding al drie jaar. De opleiding zelf deed ik ook erg graag. Ik vind het leuk om creatief te zijn, knutselen en werkjes maken. In de latere jaren van het middelbaar onderwijs was dat er immers niet meer bij, maar in de normaalschool was het dus wel een belangrijk onderdeel van de opleiding. Trouwens, mijn zus staat ook in het onderwijs: ze is kleuterle...