"Het klooster was eigendom van de Zusters van Sint-Jozef. Nadat de laatste zusters naar Brugge waren verhuisd, werd ons aangeboden om het gebouw aan te kopen en daar zijn we dus op ingegaan. We hebben toen meteen ook een subsidiedossier ingediend", zegt Bart Boydens, coördinerend directeur van de scholengemeenschap Vrij Basisonderwijs Blankenberge-Wenduine waartoe de campus in de Schaapstraat behoort. De scholengemeenschap nam in 2017 al twee gloednieuwe campussen in de Zuidlaan en de Weststraat in gebruik.
...

"Het klooster was eigendom van de Zusters van Sint-Jozef. Nadat de laatste zusters naar Brugge waren verhuisd, werd ons aangeboden om het gebouw aan te kopen en daar zijn we dus op ingegaan. We hebben toen meteen ook een subsidiedossier ingediend", zegt Bart Boydens, coördinerend directeur van de scholengemeenschap Vrij Basisonderwijs Blankenberge-Wenduine waartoe de campus in de Schaapstraat behoort. De scholengemeenschap nam in 2017 al twee gloednieuwe campussen in de Zuidlaan en de Weststraat in gebruik. "In het lopende masterplan van het schoolbestuur voor onze campus in de Weststraat, zijn ook nog de toekomstige renovatieplannen voor ons secundair en de renovatie van de andere gebouwen op campus Schaapstraat inbegrepen. Voor de renovatie van het klooster, dienden we bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs een apart dossier in", zegt Bart Boydens. Het kloostergebouw, waarin het secretariaat, de eetzaal en de leraarskamer van de school zijn ondergebracht, wordt volledig gerenoveerd. "Een renovatie die broodnodig is, want de hele infrastructuur is hier sterk verouderd", zegt ook campusdirecteur Els Teugels. Het gebouw zou volgens Bart Boydens ook veel beter geïsoleerd moeten worden. "We gaan dus niet zozeer naar een grotere capaciteit, maar naar een comfortabeler geheel dat aan alle moderne noden voldoet", klinkt het. Een precieze timing voor de werken is nog niet bekend. "Maar we hopen in de loop van volgend schooljaar met de verbouwing te kunnen starten. Als deze dossiers worden voltooid, zijn al onze scholen in Blankenberge klaar voor de volgende veertig of vijftig jaar", aldus nog coördinerend directeur Bart Boydens. Het kloostergebouw omvat ook twee klasjes. Of de leerlingen tijdens de duur van de werken elders ondergebracht zullen moeten worden, is nog niet duidelijk. "Wellicht zullen de werken een gefaseerd verloop kennen. In februari zitten we daarvoor samen met het architectenbureau AVDK-Architec" zegt de directeur.De toelage van de Vlaamse overheid zal overigens niet het totale kostenplaatje van de renovatie dragen. "Voor het vrij basisonderwijs bedragen die subsidies altijd 70 procent van de kostprijs. De resterende 30 procent zal dus uit de zak van de scholengemeenschap komen. Gelukkig kunnen we hiervoor steeds rekenen op een geëngageerd schoolbestuur en een sterke samenwerking en solidariteit tussen al onze scholen binnen onze vzw", besluit Bart Boydens. Els Teugels werd in september 2018 aangesteld als directeur van de campus in de Schaapstraat. "Ik was eerst tien jaar kleuterleidster in deze school en ben al sinds 1996 aan het werk in de scholengemeenschap", zegt ze. "Als nieuwe directeur kijk ik enorm uit naar het resultaat van de verbouwing, die het voor groot en klein nog aangenamer zal maken." De campus Schaapstraat telt nu 242 leerlingen. (WK)