"De Vuurtoren telt 36 leerlingen van 6 tot 13 jaar onderverdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw" zegt directeur Magali Mareye. "Onze school telt vooral leerlingen bij wie de socio-emotioneel ontwikkeling minder goed loopt en die kampen met leermoeilijkheden. Sinds half maart voorzien wij opvang. Aanvankelijk waren er een drietal kinderen. Omdat het thuis steeds moeilijke...

"De Vuurtoren telt 36 leerlingen van 6 tot 13 jaar onderverdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw" zegt directeur Magali Mareye. "Onze school telt vooral leerlingen bij wie de socio-emotioneel ontwikkeling minder goed loopt en die kampen met leermoeilijkheden. Sinds half maart voorzien wij opvang. Aanvankelijk waren er een drietal kinderen. Omdat het thuis steeds moeilijker loopt, is dat aantal ondertussen tot zeven opgelopen. Daarnaast hielden we veel contact. We maakten een combinatie van het digitale leren met werkbundels. Wie de bundels niet kon ophalen, kreeg ze door de leerkrachten aan huis bezorgd. Daarnaast waren er online- en zoomsessies naargelang de noden van de groep. Er werden ook persoonlijke zoomsessies georganiseerd. Ik belde de ouders wekelijks op om te vragen wat de noden waren. Kortom er was gedurende al de weken met al onze leerlingen en ouders nauw contact", aldus Magali Mareye die maandag de Vuurtorenschool terug mag opstarten. "Wij hebben lang moeten wachten op het draaiboek voor het buitengewoon onderwijs. Ondertussen stel ik vast dat daar weinig of niets over de organisatie van het busvervoer instaat. Dat blijft een moeilijk punt. De Vuurtoren beschikt over twee bussen waarin plaats is voor 16 kinderen. Maar er worden nu maar 4 kinderen toegelaten en de overheid biedt geen oplossing. Ondertussen contacteerde ik alle ouders persoonlijk of ze in de mogelijkheid zijn om hun kind zelf te brengen. Maar er zijn heel wat ouders voor wie dit moeilijk is. Daarom besliste we om met onze drie groepen niet voltijds op te starten. Per dag krijgen er twee groepen les. De derde groep kan eventueel naar de opvang als dat nodig is. Maar de prioritaire plaatsen op de bus gaan naar kinderen die les krijgen. Daarnaast splitsen we de groepen op. Normaal telt een klas 12 kinderen. Nu zijn de groepen gesplitst in twee waardoor er slechts 6 kinderen in één groep zitten." (DM)