Tijdens deze meeting, die plaatsvond in De Oude Melkerij in Gits, ging minister Crevits in debat met Lieven Danneels (voorzitter van Voka West-Vlaanderen) en vertegenwoordigers van VTI Ieper en het IPV, het sectorfonds voor de voedingsindustrie. Het ging vooral over de hervormingen binnen het (technisch) onderwijs.
...

Tijdens deze meeting, die plaatsvond in De Oude Melkerij in Gits, ging minister Crevits in debat met Lieven Danneels (voorzitter van Voka West-Vlaanderen) en vertegenwoordigers van VTI Ieper en het IPV, het sectorfonds voor de voedingsindustrie. Het ging vooral over de hervormingen binnen het (technisch) onderwijs.Al jaren ijvert Voka voor een betere afstemming van het onderwijs op de noden van het bedrijfsleven. "De uitwerking van het concept van 'duaal leren' is daar een onderdeel van. Duaal leren betekent dat een leerling naast de schoolse opleiding ook competenties en vaardigheden aanleert op de werkvloer om zijn diploma te behalen", zegt Ann Vanassche, verantwoordelijke onderwijs bij Voka West-Vlaanderen. Voka is ervan overtuigd dat duaal leren een hefboom is om de bedrijven aan gekwalificeerde mensen te helpen.Proefprojecten met VTI Ieper en KTA GistelNa heel wat overleg slaagde Voka erin om enkele proefprojecten uit te werken. Twee daarvan worden uitgerold in West-Vlaanderen. "Het VTI Ieper en het KTA Gistel zullen met 16 bedrijven uit West-Vlaanderen samenwerken in een innovatief project voor de richting houttechnieken. Dankzij een rotatiesysteem zullen tot 60 % op de werkvloer worden opgeleid. Die opleiding op de werkvloer, samen met de lessen die de jongeren op school krijgen, zorgt ervoor dat we competente houtbewerkers aanleveren voor talrijke bedrijven in de houtsector", vertelt Ann Vanassche."Daarbij proberen we zoveel mogelijk de keuze en de vorming van de leerling centraal te stellen, met aandacht voor flexibele leertrajecten. Er wordt een instrument ontwikkeld dat hen informeert, test, matcht en bedrijven aanbeveelt."Vereenvoudiging is nodigDe grote aandacht voor duaal leren is een positief maar eveneens noodzakelijk signaal. Het onderwijs in Vlaanderen staat immers nog steeds voor grote uitdagingen. "Als we zien dat één op acht leerlingen het onderwijs verlaat zonder diploma, klinkt de vraag naar een betere aansluiting met de arbeidsmarkt meer dan ooit. Bijna 16% van die schoolverlaters komt uit het beroepsonderwijs en maar liefst 60% komt uit het deeltijds beroepsonderwijs. Die cijfers versterken alleen maar de vraag naar een nieuw en beter systeem.""Willen we echt werk maken van duaal onderwijs en het uitrollen op grote schaal, dan moeten we werk maken van vereenvoudiging. Op vandaag bestaan maar liefst meer dan 18 werkvormen waarin leerlingen of jongeren een stage kunnen lopen of leren in een bedrijf. Zowel de scholen als ondernemers zien door het bos de bomen niet meer. De complexiteit zorgt ervoor dat veel collega's afhaken, nog voor ze er aan begonnen zijn", besluit Ann Vanassche.