Belangrijke factor in deze projecten is de focus op meteen bruikbare concepten, tools of prototypes die inspelen op nieuwe marktopportuniteiten. Verder beoogt men ook een kennisdoorstroming naar opleidingen aan de hogescholen.
...