"We wilden eens iets anders doen met de leerlingenraad", legt Hasa Faïk uit. "En we wilden de school ook eens in een positief daglicht zetten." Daarom gaf de leerlingenraa...