Thema van de wedstrijd was 'meesterschap' en daarmee doelde de organiserende cultuurvereniging niet uitsluitend op de klassieke meesters, maar ook naar de ruimere betekenis van het woord.
...